Dostupni kursevi

  Akreditacioni broj: A-1-2742/18
  Autori testa: Dr Katarina Odanović
  Akreditacioni period: važi do 19.11.2019.
  Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti, stomatolozi, biohemičari, medicinske sestre, farmaceutski tehničari, zdravstveni tehničari
  Broj bodova za polaznike: 5
  Broj pitanja: 50
  Vreme za izradu testa: 90 minuta

  Akreditacioni broj: B-143/18
  Autori testa: Tatjana Milošević, dipl.farm.spec.
  Akreditacioni period: važi do 19.11.2019.
  Ciljna grupa: Farmaceuti, farmaceutski tehničari
  Broj bodova za polaznike: 3
  Broj pitanja: 30
  Vreme za izradu testa: 60 minuta


  Akreditacioni broj: B-145/18
  Autori testa: Bojana Živković-Ćurčin, dipl.farm.
  Akreditacioni period: važi do 19.11.2019.
  Ciljna grupa: Farmaceuti, farmaceutski tehničari
  Broj bodova za polaznike: 3
  Broj pitanja: 30
  Vreme za izradu testa: 60 minuta

  Akreditacioni broj: B-123/18
  Autori testa: Prof. dr Katarina Vučićević
  Akreditacioni period: važi do 21.08.2019.
  Ciljna grupa: Farmaceuti i farmaceutski tehničari
  Broj bodova za polaznike: 5
  Broj pitanja: 50
  Vreme za izradu testa: 90 minuta

  Akreditacioni broj: B-126/18
  Autori testa: Prof. dr Zoran Maksimović
  Akreditacioni period: važi do 21.08.2019.
  Ciljna grupa: Farmaceuti i farmaceutski tehničari
  Broj bodova za polaznike: 5
  Broj pitanja: 50
  Vreme za izradu testa: 90 minuta

  Akreditacioni broj: B-127/18
  Autori testa: Tatjana Milošević, dipl.farm.spec.
  Akreditacioni period: važi do 21.08.2019.
  Ciljna grupa: Farmaceuti, farmaceutski tehničari i medicinske sestre
  Broj bodova za polaznike: 4
  Broj pitanja: 40
  Vreme za izradu testa: 60 minuta

  Akreditacioni broj: A-1-2128/18
  Autori testa: Prof. dr Branislava Ivanović
  Akreditacioni period: važi do 21.08.2019.
  Ciljna grupa: Farmaceuti i lekari
  Broj bodova za polaznike: 5
  Broj pitanja: 50
  Vreme za izradu testa: 90 minuta

  Akreditacioni broj: A-1-2127/18
  Autori testa: Prof. dr Ivan Jovanović
  Akreditacioni period: važi do 21.08.2019.
  Ciljna grupa: Lekari
  Broj bodova za polaznike: 4
  Broj pitanja: 40
  Vreme za izradu testa: 90 minuta

  Akreditacioni broj: A-1-2129/18
  Autori testa: Dr Katarina Odanović
  Akreditacioni period: važi do 21.08.2019.
  Ciljna grupa: Farmaceuti, lekari, internisti, endokrinolozi, stomatolozi, biohemičari
  Broj bodova za polaznike: 2
  Broj pitanja: 20
  Vreme za izradu testa: 45 minuta

  Akreditacioni broj: A-1-2130/18

  Autori testa: Dr Katarina Odanović

  Akreditacioni period: važi do 21.08.2019.

  Ciljna grupa: Farmaceuti, lekari, internisti, endokrinolozi, stomatolozi, biohemičari

  Broj bodova za polaznike: 2

  Broj pitanja: 20

  Vreme za izradu testa: 45 minuta

  Akreditacioni broj: B-87/18

  Autori testa: Tatjana Milošević, dipl.farm.spec.

  Akreditacioni period: važi do 21.05.2019.

  Ciljna grupa: Farmaceuti i farmaceutski tehničari

  Broj bodova za polaznike: 4

  Broj pitanja: 40

  Vreme za izradu testa: 90 minuta

  Akreditacioni broj: A-1-478/18

  Autor testa: Ass. dr Tanja Kalezić

  Akreditacioni period: važi do 05.03.2019.

  Ciljna grupa: Farmaceuti i farmaceutski tehničari

  Broj bodova za polaznike: 2

  Broj pitanja: 20

  Vreme za izradu testa: 45 minuta

  Akreditacioni broj: B-35/18

  Autor testa: Ass. dr Tanja Kalezić

  Akreditacioni period: važi do 05.03.2019.

  Ciljna grupa: Farmaceuti i farmaceutski tehničari

  Broj bodova za polaznike: 3

  Broj pitanja: 30

  Vreme za izradu testa: 60 minuta

  Akreditacioni broj: B-88/18

  Autor testa: Prof. dr Zoran Maksimović

  Akreditacioni period: važi do 21.05.2019.

  Ciljna grupa: Farmaceuti i farmaceutski tehničari

  Broj bodova za polaznike: 5

  Broj pitanja: 50

  Vreme za izradu testa: 90 minuta

  Akreditacioni broj: A-1-1394/18

  Autor testa: Doc. dr Vesna Jakšić

  Akreditacioni period: važi do 21.05.2019.

  Ciljna grupa: Farmaceuti, lekari, oftalmolozi

  Broj bodova za polaznike: 4

  Broj pitanja: 40

  Vreme za izradu testa: 90 minuta

  Akreditacioni broj: B-89/18

  Autor testa: Tatjana Milošević, dipl. farm. spec.

  Akreditacioni period: važi do 21.05.2019.

  Ciljna grupa: Farmaceuti i farmaceutski tehničari

  Broj bodova za polaznike: 4

  Broj pitanja: 40

  Vreme za izradu testa: 90 minuta


  Akreditacioni broj: A-1-1393/18

  Autori testa: Doc. dr Marija Božić

  Akreditacioni period: važi do 21.05.2019.

  Ciljna grupa: Lekari

  Broj bodova za polaznike: 5

  Broj pitanja: 50

  Vreme za izradu testa: 90 minuta

  Akreditacioni broj: A-1-475/18

  Autori testa: Ass. dr Milija D. Mijajlović

  Akreditacioni period: važi do 05.03.2019.

  Ciljna grupa: Lekari i farmaceuti

  Broj bodova za polaznike: 5

  Broj pitanja: 50

  Vreme za izradu testa: 90 minuta

  Akreditacioni broj: A-1-474/18

  Autor testa: Doc. dr Milan Latas

  Akreditacioni period: važi do 05.03.2019.

  Ciljna grupa: Lekari i farmaceuti

  Broj bodova za polaznike: 4

  Broj pitanja: 40

  Vreme za izradu testa: 90 minuta

  Akreditacioni broj: B-39/18

  Autori testa: Tatjana Milošević, dipl.farm.spec.

  Akreditacioni period: važi do 05.03.2019.

  Ciljna grupa: Farmaceuti, farmaceutski tehničari, medicinske sestre

  Broj bodova za polaznike: 4

  Broj pitanja: 40

  Vreme za izradu testa: 90 minuta

  Akreditacioni broj: A-1-477/18

  Autori testa: Prof. dr Branislava Ivanović

  Akreditacioni period: važi do 05.03.2019.

  Ciljna grupa: Farmaceuti i lekari

  Broj bodova za polaznike: 5

  Broj pitanja: 50

  Vreme za izradu testa: 90 minuta

  Akreditacioni broj: B-128/17

  Autori testa: Tatjana Milošević, dipl.farm.spec.

  Akreditacioni period: važi do 18.11.2018.

  Ciljna grupa: Farmaceuti, farmaceutski tehničari, zdravstveni tehničari

  Broj bodova za polaznike: 4

  Broj pitanja: 40

  Vreme za izradu testa: 90 minuta

  Akreditacioni broj: A-1-2592/17

  Autori testa: Dr Katarina Odanović

  Akreditacioni period: važi do 18.11.2018.

  Ciljna grupa: Farmaceuti, lekari, stomatolozi, farmaceutski tehničari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari

  Broj bodova za polaznike: 5

  Broj pitanja: 30

  Vreme za izradu testa: 60 minuta

  Akreditacioni broj: А-1-2267/17

  Autori testa: Dr Katarina Odanović

  Akreditacioni period: isteklo 18.08.2018.

  Ciljna grupa: Farmaceuti, lekari, internisti, endokrinolozi, stomatolozi, biohemičari

  Broj bodova za polaznike: 2

  Broj pitanja: 20

  Vreme za izradu testa: 45 minuta

  Akreditacioni broj: А-1-2266/17

  Autori testa: Dr Katarina Odanović

  Akreditacioni period: isteklo 18.08.2018.

  Ciljna grupa: Farmaceuti, lekari, internisti, endokrinolozi, stomatolozi, biohemičari

  Broj bodova za polaznike: 2

  Broj pitanja: 20

  Vreme za izradu testa: 45 minuta

  Akreditacioni broj: B-108/17

  Autori testa: Bojana Živković-Ćurčin, dipl.farm.

  Akreditacioni period: isteklo 18.08.2018.

  Ciljna grupa: Farmaceuti, farmaceutski tehničari

  Broj bodova za polaznike: 4

  Broj pitanja: 40

  Vreme za izradu testa: 90 minuta

  Akreditacioni broj: A-1-1489/17

  Autori testa: Prof. dr Branislava Ivanović

  Akreditacioni period: isteklo 19.05.2018.

  Ciljna grupa: Farmaceuti, lekari, internisti

  Broj bodova za polaznike: 5

  Broj pitanja: 50

  Vreme za izradu testa: 90 minuta

  Akreditacioni broj: A-1-1488/17

  Autori testa: Prim. dr Marina Horvat Obradović ; Ass. dr Dijana Rasimić

  Akreditacioni period: isteklo 19.05.2018.

  Ciljna grupa: Lekari, oftalmolozi

  Broj bodova za polaznike: 4

  Broj pitanja: 41

  Vreme za izradu testa: 90 minuta

  Akreditacioni broj: A-1-671/17

  Autor testa: Doc. dr Milan Latas

  Akreditacioni period: isteklo 03.03.2018.

  Ciljna grupa: Lekari i farmaceuti

  Broj bodova za polaznike: 4

  Broj pitanja: 45

  Vreme za izradu testa: 90 minuta

  Akreditacioni broj: A-1-672/17

  Autor testa: Dr sci.med. dr Milija D. Mijajlović

  Akreditacioni period: isteklo 03.03.2018.

  Ciljna grupa: Lekari i farmaceuti

  Broj bodova za polaznike: 4

  Broj pitanja: 45

  Vreme za izradu testa: 90 minuta

  Akreditacioni broj: B-51/17

  Autor testa: Tatjana Milošević, dipl.farm.spec.

  Akreditacioni period: isteklo 03.03.2018.

  Ciljna grupa: Farmaceuti i farmaceutski tehničari 

  Broj bodova za polaznike: 4

  Broj pitanja: 40

  Vreme za izradu testa: 90 minuta

  Akreditacioni broj: A-1-2677/16

  Autor testa: Prof. dr Branimir Nestorović

  Akreditacioni period: isteklo 21.11.2017.

  Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti

  Broj bodova za polaznike: 4

  Broj pitanja: 40

  Vreme za izradu testa: 2 sata

  Akreditacioni broj: B-196/16

  Autor testa: Prof. dr Nenad Ugrešić

  Akreditacioni period: isteklo 18.08.2017.

  Ciljna grupa: Farmaceuti, farmaceutski tehničati

  Broj bodova za polaznike: 4

  Broj pitanja: 40

  Vreme za izradu testa: 90 minuta

  Akreditacioni broj: B-198/16

  Autor testa: Tatjana Milošević, dipl. farm.spec.

  Akreditacioni period: isteklo 18.08.2017.

  Ciljna grupa: Farmaceutski tehničati

  Broj bodova za polaznike: 4

  Broj pitanja: 40

  Vreme za izradu testa: 90 minuta

  Akreditacioni broj: B-195/16

  Autor testa: Prof. dr Slađana Šobajić

  Akreditacioni period: isteklo 18.08.2017.

  Ciljna grupa: Farmaceuti, farmaceutski tehničati

  Broj bodova za polaznike: 4

  Broj pitanja: 42

  Vreme za izradu testa: 2 sata

  Akreditacioni broj: B-194/16

  Autori testa: Tatjana Milošević, dipl. farm. spec.

  Akreditacioni period: isteklo 18.08.2017.

  Ciljna grupa: Farmaceuti, farmaceutski tehničari

  Broj bodova za polaznike: 4

  Broj pitanja: 40

  Vreme za izradu testa: 2 sata

  Akreditacioni broj: B-133/16

  Autori testa: Tatjana Milošević, dipl. farm. spec.

  Akreditacioni period: isteklo 19.05.2017.

  Ciljna grupa: Farmaceuti i lekari

  Broj bodova za polaznike: 5

  Broj pitanja: 50

  Vreme za izradu testa: 2 sata

  Akreditacioni broj: B-132/16

  Autori testa: Tatjana Milošević, dipl. farm. spec.

  Akreditacioni period: isteklo 19.05.2017.

  Ciljna grupa: Farmaceutski tehničari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari

  Broj bodova za polaznike: 5

  Broj pitanja: 50

  Vreme za izradu testa: 2 sata

  Akreditacioni broj: B-128/16

  Autori testa: Prof. dr Dragana Kovačević Pavićević 

  Akreditacioni period: isteklo 19.05.2017.

  Ciljna grupa: Farmaceuti, farmaceutski tehničari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari

  Broj bodova za polaznike: 4

  Broj pitanja: 40

  Vreme za izradu testa: 1 sat i 30 minuta

  Akreditacioni broj: B-130/16

  Autori testa: Prof. dr Nenad Ugrešić 

  Akreditacioni period: isteklo 19.05.2017.

  Ciljna grupa: Farmaceuti i lekari

  Broj bodova za polaznike: 5

  Broj pitanja: 50

  Vreme za izradu testa: 2 sata

  Акредитациони број: Б-131/16

  Аутори теста: Доц. др Катарина Вучићевић

  Акредитациони период: истекло 19.05.2017.

  Циљна група: Фармацеути, лекари

  Број бодова за полазнике: 5

  Број питања: 50

  Време за израду теста: 2 сата

  Akreditacioni broj: A-1-1322/16

  Autori testa: Doc. dr Milan Latas

  Akreditacioni period: isteklo 19.05.2017.

  Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti

  Broj bodova za polaznike: 5

  Broj pitanja: 50

  Vreme za izradu testa: 1 sat i 30 minuta

  Akreditacioni broj: A-1-1321/16

  Autori testa: Doc. dr Marija Božić

  Akreditacioni period: isteklo 23.05.2017.

  Ciljna grupa: Lekari, oftalmolozi

  Broj bodova za polaznike: 5

  Broj pitanja: 50

  Vreme za izradu testa: 1 sat i 30 minuta

  Akreditacioni broj: B-129/16

  Autori testa: Milan Rakić, dipl. farm. spec.

                    Tatjana Milošević, dipl. farm. spec.

  Akreditacioni period: isteklo 19.05.2017.

  Ciljna grupa: Farmaceuti

  Broj bodova za polaznike: 5

  Broj pitanja: 50

  Vreme za izradu testa: 2 sata

  Akreditacioni broj: B-134/16

  Autori testa: Milan Rakić, dipl. farm. spec.

                    Tatjana Milošević, dipl. farm. spec.

  Akreditacioni period: isteklo 19.05.2017.

  Ciljna grupa: Medicinske sestre, farmaceutski tehničari, zdravstveni tehničari

  Broj bodova za polaznike: 5

  Broj pitanja: 50

  Vreme za izradu testa: 2 sata

  Akreditacioni broj: A-1327/16

  Autori testa: Prof. dr Borisav Janković

  Akreditacioni period: isteklo 23.05.2017.

  Ciljna grupa: Lekari

  Broj bodova za polaznike: 3

  Broj pitanja: 30

  Vreme za izradu testa: 1 sat

  Akreditacioni broj: D-1-476/16

  Autor testa: Prof. dr Borisav Janković

  Akreditacioni period: isteklo 03.03.2017.

  Ciljna grupa: Medicinske sestre, farmaceutski tehničari, zdravstveni tehničari

  Broj bodova za polaznike: 3

  Broj pitanja: 21

  Vreme za izradu testa: 1 sat

  Akreditacioni broj: B-92/16

  Autor testa: Dr Goran Nikolić

  Akreditacioni period: isteklo 03.03.2017.

  Ciljna grupa: Lekari i farmaceuti

  Broj bodova za polaznike: 5

  Broj pitanja: 21

  Vreme za izradu testa: 1 sat

  Akreditacioni broj: A-1-659/16

  Autor testa: Prim.dr sci.med. Zorica Cvetković

  Akreditacioni period: isteklo 03.03.2017.

  Ciljna grupa: Lekari

  Broj bodova za polaznike: 6

  Broj pitanja: 21

  Vreme za izradu testa: 1 sat

  Akreditacioni broj: B-88/16

  Autor testa: Doc. dr Ivan Jovanović

  Akreditacioni period: isteklo 03.03.2017.

  Ciljna grupa: Farmaceuti, zdravstveni tehničari, farmaceutski tehničati, medicinske sestre

  Broj bodova za polaznike: 6

  Broj pitanja: 21

  Vreme za izradu testa: 1 sat

  Akreditacioni broj: A-1-3137/15

  Autor testa: Prof.dr Nedeljko Radlović

  Akreditacioni period: isteklo 17.11.2016.

  Ciljna grupa: Lekari

  Broj bodova za polaznike: 5

  Broj pitanja: 23

  Vreme za izradu testa: 1 sat

  Akreditacioni broj: B-223/15

  Autor testa: Prof. dr Njegica Jojić

  Akreditacioni period: isteklo 18.08.2016.

  Ciljna grupa: Farmaceuti

  Broj bodova za polaznike: 8

  Broj pitanja: 35

  Vreme za izradu testa: 1 sat


  Akreditacioni broj: B-201/15

  Autor testa: Prof.dr Nedeljko Radlović

  Akreditacioni period: isteklo 18.08.2016.

  Ciljna grupa: Farmaceuti, medicinske sestre i zdravstveni tehničari

  Broj bodova za polaznike: 6

  Broj pitanja: 21

  Vreme za izradu testa: 1 sata

  Akreditacioni broj: B-16/15

  Autor testa: Tatjana Milošević, dipl.pharm.spec.

  Akreditacioni period: isteklo 03.03.2016.

  Ciljna grupa: Farmaceuti i zdravstveni tehničari

  Broj bodova za polaznike: 8

  Broj pitanja: 32

  Vreme za izradu testa: 2 sata

  Akreditacioni broj: A-1-1526/15

  Autori testa: Ass.dr sci.med. Dijana Risimić

                      Prim.dr sci.med. Marina Horvat Obradović

  Akreditovano: isteklo 27.05.2016.

  Ciljna grupa: Lekari

  Broj bodova za polaznike: 7


  Autor testa: Tatjana Milošević, dipl.pharm.spec.

  Akreditovano: isteklo 27.05.2016.

  Ciljna grupa: Medicinske sestre, zdravstveni tehničari

  Broj bodova za polaznike: 8

  Autor testa: Tatjana Milošević, dipl.pharm.spec.

  Akreditovano: isteklo 27.05.2016.

  Ciljna grupa: farmaceuti

  Broj bodova za polaznike: 6

  Autor kursa: Prof. dr Branislava Ivanović

  Akreditovano do: isteklo 03.03.2016.

  Ciljna grupa: lekari

  Broj bodova za polaznike: 10

  Autor testa: Prof. dr Nenad Ugrešić

  Akreditovano do: isteklo 03.03.2016..

  Ciljna grupa: farmaceuti i lekari

  Broj bodova za polaznike: 10

  Autor kursa: Tatjana Milošević, dipl.farm.spec.

  Akreditovano do: isteklo 03.03.2016.

  Ciljna grupa: farmaceuti i zdravstveni tehničari

  Broj bodova za polaznike: 10

  Autor kursa: Prim.dr sci med. Marija Mladenović

  Akreditovano do: isteklo 03.03.2016.

  Ciljna grupa: farmaceuti i zdravstveni tehničari

  Broj bodova za polaznike: 10

  Autor kursa: Prof. dr Nedeljko Radlović

  Akreditovano do: isteklo 03.03.2016.

  Ciljna grupa: lekari

  Broj bodova za polaznike: 10

  Autor kursa: Tatjana Milošević, farmaceut specijalista

  Akreditovano do: Isteklo 18.8.2015.

  Ciljna grupa: farmaceuti i lekari

  Broj bodova za polaznike: 10

  Autor testa: Tatjana Milošević, farmaceut specijalista

  Akreditovano do: Isteklo 18.8.2015.

  Ciljna grupa: farmaceuti i zdravstveni tehničari

  Broj bodova za polaznike: 10